×
TRObuy海外代購
由 TRObuy.com
史上最強代購App,旅費更輕鬆
下載 App
Escape Room - 密室逃生

Escape Room - 密室逃生

2019-04-08 2304

劇情介紹
【主演】 泰勒·拉塞爾/ 洛根·米勒/ 黛博拉·安沃爾/ 泰勒·萊伯恩/ 傑·埃利斯/ 尼克·多達尼/ 傑西卡·薩頓/ 約里克·範·韋傑寧根/ 傑米-李·蒙尼/ 亞當·羅比特爾/ 韋爾·廷德爾/ 肯尼思·霍/ 科尼利厄斯·吉尼/ 保羅·漢普賽爾/ 佩泰·塞彭克/ 丹·格倫伯格/ 吉諾·李 【簡介】 六位身份各異的陌生人,為贏取高額獎金,在神秘盒子的指引下受邀參與世界頂級密室逃脫遊戲。誰知密室內佈局精良機關重重,陷阱遍布殺機暗藏。是刺激遊戲,還是博命賭局?誰在背後操控這一切?誰能夠成功破解謎局,逃出生天? Six strangers find themselves in a maze of deadly mystery rooms, and must use their wits to survive.